ท่อแท่นข้าง

              ลักษณะท่อแท่นข้าง

 

กลับสู่ด้านบน