ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง        มีตั้งแต่หน้า 8, 10, 12 และ 14 นิ้ว

 

กลับสู่ด้านบน