ที่ตั้งโรงงาน

99 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210

โทรศัพท์

084 - 0121676 , 080 - 2214940

โทรสาร

035 - 599440

E-mail

krittin_535@hotmail.com , apple_punpun1008@hotmail.com

กลับสู่ด้านบน