เรือ   มีสองแบบคือ เรือพายและเรือเครื่อง โดยมีให้เลือกหลายขนาด

 และหลากหลายวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และสแตนเลส

เรือพาย                                                                            เรือเครื่อง

กลับสู่ด้านบน